Nemendur – fjöldi, aldur og dreifing

Eins og áður segir er Tónmenntaskóli Reykjavíkur einkum ætlaður nemendum á grunnskólaaldri.  Nemendafjöldi var lengi vel frá 450 – 500 á ári.  Á árunum eftir hrun fór nemendfjöldi niður í um 130-140 nemendur en nú, eftir að yngri deildir Tónlistarskólans í Reykjavík sameinuðust Tónmenntaskólanum, er nemendafjöldi orðinn rúmlega 170.

Alltaf hafa einhverjir eldri nemendur sem koma annars staðar frá verið teknir beint inn í skólann án þess að fara fyrst í forskólann.  Þeir fara þá beint inn í þá bekki sem henta þeim hvað aldur varðar og fá stundum aukakennslu í tónfræði til að standa jafnt að vígi og nemendur sem hafa farið í gegnum kerfi Tónmenntaskólans frá upphafi.

Hlutfall nemenda sem útskrifast hafa yfir 10 ára tímabil (2003 – 2013):

úr 6. bekk (almennum deildum skólans):     15%
úr 7. bekk (fyrri bekk framhaldsdeildar):     20%
úr 8. bekk (síðari bekk framhaldsdeildar):  100%

Margir nemendur sem útskrifast úr 7. bekk halda áfram námi, flestir í MÍT en einnig í öðrum skólum.  Margir fyrrverandi nemendur skólans eru atvinnu hljóðfæraleikarar í Sinfóníuhljómsveit Íslands eða þekktir tónlistarmenn.

Skipting nemenda eftir kynferði skólaárið 2019-2020

Stúlkur 51 %                  Piltar 49%

Skipting nemenda eftir kynferði yfir 10 ára tímabil (2003 – 2013):

Stúlkur 59%                  Piltar 41%