Skapandi starf

Í aðalnámskrá tónlistarskóla segir undir sköpun eigin tónlistar m.a. (bls. 15):
Nemendur:

  • læri og þjálfist í að setja fram eigin tónhugmyndir bæði skriflega og leiknar af fingrum fram
  • læri og þjálfist í að setja saman hefðbundnar eða óhefðbundnar tónsmíðar
  • læri og þjálfist í að spinna út frá gefni upphafi, hljómferli eða öðrum aðferðum

Auk þess er fjallað um skapandi starf í aðalnámskránni á bls. 27.

Tónmenntaskólinn reynir að sinna þessu skapandi starfi á eftirfarandi hátt:

  1. Í allri kennslu í Tónmenntaskólanum er skapandi starf hluti af náminu.  Það byrjar strax í forskóla.  Skapandi starf á sér oft stað í smáhópum innan bekkjarheildarinnar og í hljóðfæratímum.  Verkefnið getur t.d. verið að semja litla tónsmíð, hljóðsetja og “dramatisera“ sögu eða atburð, semja tónverk í tilteknu formi, með spuna á hljóðfæri eða með enn öðrum hætti.
  2. Skólinn hefur í gegnum árin fengið til liðs við sig íslensk tónskáld til að semja verk fyrir nemendur skólans (t.d. hljómsveitirnar) eða með því að vinna beint með nemendum að sameiginlegum verkefnum.  Reynslan af þessari samvinnu er mjög góð og ætlar skólinn að halda áfram þessu samstarfi við íslensk tónskáld.
  3. Kennsla í spuna verður kynnt til leiks á skólaárinu 2019-2020 þar sem farið verður í grunnþekkingu í spuna með tónsköpun að leiðarljósi. Leitast er eftir að þjálfa með nemendum meðvitund og næmni, jafnt sem frumkvæði og dyrfsku í tónsköpun sinni, bæði sem hljóðfæraleikarar og í samspili. Farið verður yfir mismuandi notkun tónbila, rythma, dínamík og áferðar í tónsköpun. Einnig verður frumkvæði og hlustun í tónsköpun efld með kennslu á mismunandi hlutverkum hljóðfæra í samspili.  Byggt er jöfnum höndum á sköpun, hljóðfærakunnáttu og tónfræði kunnáttu nemenda og er ætlað að styrkja allar þessar grunn stoðir tónlistariðkunnar enn frekar með praktískum æfingum og hópvinnu. Mikið verður spilað saman og spunnið í tímunum með gleði í tónsköpun að markmiði!
  4. Auk þess sinna kennarar ýmsu skapandi starfi í hljóðfæratímum (einkatímum).